MENGENAL INDAHNYA ISLAM...

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

Monday, 14 May 2007

~ Selamat Datang ~

Selamat Datang.....
Saudariku yang mendirikan solat dan bepuasa dengan taat dan khusyu'.

Selamat Datang.....
Saudariku yang berhijab (berjilbab), pemalu, anggun, lagi berkeperibadian kukuh.

Selamat Datang.....
Saudariku yang selalu belajar dan menelaah dengan penuh kesedaran dan kelurusan hati.

Selamat Datang.....
Saudariku yadng memenuhi janji dan memegang amanah, yang jujur dan mempercayai kebenaran.

Selamat Datang.....
Saudariku yang penyabar, selalu berharap akan pahala Allah, bertaubat dan sentiasa kembali ke jalanNya.

Selamat Datang.....
Saudari yang selalu berzikir, bersyukur, berdoa lagi penuh kesedaran.

Selamat Datang.....
Saudariku yang meneladani Asiyah (isteri Fir'aun), Maryam dan Khadijah.

Selamat Datang.....
Saudariku yang mendidik calon-calon pahlawan dan mencetak calon-calon tokoh yang terkemuka.

Selamat Datang.....
Saudariku yang menjaga nilai-nilai dan memelihara suri teladan.

Selamat Datang.....
Saudariku yang merasa terusik terhadap pelanggaran ketentuan yang diagungkan dan dihormati, serta menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram.

(petikan dari buku "Jadilah Wanita Yang Paling Bahagia" - Dr.'Aidh Bin Abdullah Al-Qarni)

Sunday, 13 May 2007

~ Kata Aluan ~

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allāh, kami memujiNya, memohon pertolongan serta keampunanNya dan kami bertaubat kepadaNya. Kami memohon perlindunganNya dari kejahatan diri kami dan keburukan amalan-amalan kami. Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allāh, maka dia tidak akan sesat, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allāh maka tiada sesiapa yang boleh memberikannya petunjuk. Aku bersaksi bahawasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allāh dan Muhammad adalah hamba serta pesuruhNya. Solawat dan salām ke atas Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya, para sahābat serta sesiapa yang mengikut jejak langkahnya hingga ke hari kiamat. Amma ba'du.
Sesungguhnya dalam usaha meluruskan amal ibadah agar bertepatan dengan petunjuk Al-Qur'an dan mencontohi sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, seorang itu memerlukan kepada ilmu. Ilmu merupakan sesuatu yang paling berharga, terlebih lagi ilmu syar'i, di mana dengan ilmu ini seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Kebutuhan seorang hamba terhadap ilmu melebihi kebutuhannya pada makan dan minum. Begitulah keunggulan ilmu yang dengannya Allah 'Azza wa Jalla meningkatkan derajat seseorang.
" Allahumma, Ya Allah , tunjukkanlah kepadaku yang benar (haq) itu akan kebenarannya, dan bantulah aku untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepadaku yang bathil itu akan kebathilannya, dan bantulah aku agar menjauhinya."